Начало Култура Вяра Подгумерски манастир „Св. Димитър“- едно забравено огнище на духовността! ВИДЕО

Подгумерски манастир „Св. Димитър“- едно забравено огнище на духовността! ВИДЕО

СПОДЕЛИ
снимка: svetimesta.com

Подгумерски манастир „Св. Димитър“- едно забравено огнище на духовността

Филм на ТВ „България“ 24

Подгумерският манастир „Свети Димитър“ е разположен в южното подножие на Софийска планина от Западна Стара планина, близо до с. Подгумер, на 7 км източно от гр. Нови Искър и на 10-на километра северно от София. Отбивката за Подгумерския манастир е на околовръстното, за село Подгумер.

Подгумерският манастир e част от Софийската Мала света гора. Предполага се, че манастирът е основан през XIII век. От запазен надпис над вратата на манастирската църква личи годината 1597 – вероятно годината на обновяването на храма. Разрушаван и опустошаван многократно, манастирът е възстановен отново през 1848 година със средства на жители от околните на Подгумер села – Курило, Гниляне, Кумарица, Желява и др.

В периода ХVІ-ХVІІІ в. манастирът е бил едно от книжовните огнища в Софийско и в него е имало богата библиотека, а някои книги и документи са били писани от обитаващите го монаси. Манастирът е притежавал екземпляр от първото издание на Софрониевия „Неделник“ („Неделно поучение“), отпечатано в Рим през 1806 година. През 1897 г. в библиотеката му все още е съществувала и книга за всичките празници за дванадесетте месеца на годината (Миней).
Манастирът Представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради,които допреди няколко години са били използвани от здравното заведение.
Манастирската църква е малка, еднокорабна и едноабсидна постройка с голям притвор и без купол, с размери 12,5 х 4,5 м.

Стенописната украса на храма е в два живописни слоя, като стенописите първият слой са от края XVI в. и се предполага, че те са дело на популярния зограф Пимен Софийски, изографисал множество църкви и манастири в България. Вторият живописен слой е от епохата на Възраждането-1848 г., когато според ктиторският надпис църквата е била възобновена.

Оцелелите до наши дни стенописни изображения в църквата на Подгумерския манастир са ценни произведения на българското средновековно и възрожденско монументално изобразително изкуство.

За жалост днес тези бисери се намират в крайно-окаяно състояние и забавянето на реставрацията им ще бъде фатална…!

Използвана литература:
1. Чавръков, Георги. Български манастири, изд.Хайни, София

Източник на статия: https://svetimesta.com

 

 

ПУБЛИКУВАЙ ОТГОВОР