Начало Авто Важно: Нови данъци за колите. Ето как да проверите колко имате да...

Важно: Нови данъци за колите. Ето как да проверите колко имате да плащате

СПОДЕЛИ

Нови данъци за автомобилите влязоха в сила от 2019 г. Променя се самият начин за изчисляване на налога. За първи път във формулата се включва и т.нар. екологичен компонент, който ще дава предимство на по-екологичните модели.

Промяната би следвало да доведе до намаляване на данъка за коли, произведени по-скоро и отговарящи на висок евростандарт за редуциране на вредните емисии. Данъкът за най-старите коли може да се повиши с до 30%. Според данни на Пътна полиция – 1,8 милиона МПС-та, регистрирани в България, са на възраст над 20 години.

Данъкът върху автомобилите спада към местните данъци, като размерът му до голяма степен зависи от решението на общинските съвети по места. Законът за местните данъци и такси дава само рамката, в която общините могат да определят размера му.

Електрическите автомобили са освободени от данък.

Досега леките коли с двигатели с вътрешно горене се облагаха по формулата:

Размер на данъка = Ставка на база мощност на двигателя х Коефициент според възрастта на автомобила.

Законът определя границите, в които Общинските съвети могат да поставят ставката за мощността на двигателите, като ги разделя на 5 категории.

Съответно, всяка община може сама да реши колко точно да облага жителите си, които са регистрирали автомобилите си на нейна територия. Ако вземем за сравнение София и Видин, се вижда, че в столицата ставките се доближават до долната граница, докато една от най-бедните общини в страната е заложила на определения от закона минимум за всички категории при определянето на данъка.

Вторият компонент – възрастта на колата – досега действаше на принципа „колкото по-евтина и стара е колата, толкова по-нисък данък ще плаща собственика й“.

Как се променя данъкът сега?

Новата формула за изчисляване на данъка е резултат от коригирането на имуществения с екологичен компонент.

Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя х коефициент за възрастта на колата. Този път обаче е направено по-детайлно разграничение на категориите „мощност“ и „възраст“.

Отново – ставката за мощност ще варира според населеното място, в което е регистрирано МПС-то. След като новите промени влязоха в сила, всички 265 общини в България преразгледаха наредбите си за местните данъци и такси, за да определят нови данъци.

Новият размер на данъка на колата си можете да проверите ТУК >>>

Мотивите на правителството за промяната в концепцията са свързани с идеята за стимулиране на извеждането от експлоатация на най-старите автомобили и замяната им с по-нови и по-екологични модели. Посочва се, че автомобилите над 20 години не са надеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии. / 7dnibulgaria.bg

loading...

ПУБЛИКУВАЙ ОТГОВОР