Начало Успели българи Българи в чужбина Другата България: Българите на кан Батбаян и Република Кабардино-Балкария

Другата България: Българите на кан Батбаян и Република Кабардино-Балкария

Знаете ли къде се намира Република Кабардино-Балкария?
Площ : 12 500 кв./км.
Население : 901 000
Столица : гр. Налчик

Етнически състав :
кабардинци – 498 702; 55.3%,
руснаци – 226 620; 25.1%,
балкарци – 104 951; 11.6%,
украинци-7592,
немци-2525,
осетинци-9800,
турци-8800,
арменци-5300,
лакци-1800,
карачаевци-1300

Официално и тук има българска диаспора, а българите са записани, като балкарци -104 951, карачаевци-1300 и българи – 1 000.
В графата българи са включени славяноезични и тюркоезични потомци на бесарабски българи. Общо от български произход са около 107 300 души.

Балкарците българи са преки наследници на българите на кан Батбаян. Населяват най-високите части на Кавказ.
В етногенезисът им взимат участие и кумани и алани.
По вероизповедание са мюсюлмани сунити. Говорят на карачево-балкарски език, който е клон на тюркския език.

Снимки: типични национални костюми и балкарска къща

ПУБЛИКУВАЙ ОТГОВОР